תעסוקהבמגזרהחרדי

אירוע משפטי דרמטי: תביעה ייצוגית בסכום עתק של מאות מיליוני שקלים הוגשה נגד רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס. (מרכז מעיין מעיין החינוך התורני

דילוג לתוכן