שקיפות

כשקונספציה מתנגשת במציאות: חוסר התאמה בין דיווחים בתקשורת למידע הצבאי. התקשורת הישראלית מדווחת לאחרונה על תקיפות ישראליות נרחבות בלבנון. כתבים בכירים כמו דורון קדוש,

דילוג לתוכן